Despre noi

Asociatia Pacientilor cu Boala Profesionala si Boala legata de Profesie este un ONG care a fost infiintat pentru a apararea drepturilor conferite de lege pacientilor cu boala profesionala si boala legata de profesie.

Asociatia este apolitica, non-guvernamentala, non-profit,  infiintata de persoane fizice, exclusiv in scopuri umanitare. Asociatia a fost infiintata in anul 2012, luna octombrie. Pot deveni membri ai asociatiei, bolnavii cu boala profesionala sau boala legata de profesie, membrii ai familiilor acestora, cadre medicale, persoane interesate de acest domeniu, sau alte persoane care vor sa desfasoare activitati in sprijinul acestora.

Scopul asociatiei este de a ajuta pacientii cu boli profesionale si boli legate de profesie prin legaturi si colaborari cu institutii publice si private, medicale si nemedicale, persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate, pentru respectarea legislatiei in domeniu, in vederea acordarii asistentei medicale de specialitate pacientilor diagnosticati cu boli profesionale si boli legate de profesie, precum si obtinerea de catre acestia a celorlalte drepturi prevazute de lege care decurg din starea de boala.

 

ASOCIATIA  PACIENTILOR  CU  BOALA  PROFESIONALA  SI  BOALA  LEGATA  DE  PROFESIE

Arad,  Str. Abatorului Nr.44A,  CIF 30995411,  

Tel. 0723-445473      mail:  aspab_pbp@yahoo.ro

Data infiintarii: 22.10.2012.

Presedinte: Florea Tămaș, tel: 0723-445473.

Sediul: Arad, Str. Abatorului, Nr. 44A.

Domeniul de activitate: Social.

Scop:  Apara si promoveaza drepturile persoanelor cu boala profesionala si boala legata de profesie.

Activitatea concreta: : Asociatia acorda consiliere si consultanta pentru persoanele cu bola profesionala si boala legata de profesie, oricarei persoane care solicita lamuriri privind legile de protectie a persoanei cu boala profesionala si boala legata de profesie.

Sprijinirea persoanelor cu boala profesionala si boala legata de profesie pentru obtinerea asistentei medicale in vederea recuperarii fizice;

Persoana de contact: Florea Tămaș, presedinte.

 


Invitatie Parlament - Asociatia Pacientilor cu Boala Profesionala si Boala Legata de ProfesieÎn data de 04.02.2016 președintele Asociației pacienților cu boală profesională și boală legată de profesie d-nul FLOREA TĂMAȘ a fost invitat să ia parte la întâlnirea de lucru pe tema actualizării actelor normative din domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului în sala de ședințe a Comisiei pentru sănătate și familie.

Întâlnirea a fost prezidată de d-nul Conf. univ. Dr.  FLORIN BUICU  presedintele Comisiei pentru sănătate și familie din cadrul Camerei Deputaților.

Au mai fost invitați să participe următorii:

Șefii clinicilor de medicina muncii din centrele universitare:

  • Conf. univ. Dr. Brândușa Constantin  Șef Clinică Medicina Muncii Iași.
  • Prof. Dr.  Oargă Marilena   Șef Clinică Medicina Muncii Cluj Napoca.
  • Șef lucr. Dr.  Nina Ionovici  Șef Clinică Medicina Muncii Craiova.
  • Șef lucr. Dr. Popescu Florina Georgeta  Șef Clinică Medicina Muncii Timișoara.
  • Șef lucr. Dr. Stelian Morariu  Șef Clinică Medicina Muncii Arad.
  • Șef lucr. Dr. Horațiu Moldovan  Șef Clinică Medicina Muncii Târgu Mureș.

        

D-nul Gabriel Lungu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

D-nul Vasile Cepoi, preşedinte al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

D-na Dr. IULIA CRULL  secretar Societatea Română de Medicina Muncii.

Reprezentanți de la  Casa Națonală de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii Publice, Ministerul Sănătății.

La ședința de lucru de la Palatul Parlamentului d-nul Florea Tămaș președintele Asociației, a luat cuvântul și a propus modificarea unor proiecte  de legi care, în cazul în care se vor transforma în act normativ vor  încălca grav unele articole ale legilor în vigoare, inclusiv legea drepturilor pacientului (46/2003).  Aceste articole vizează persoanele cu boli profesionale și boli legate de profesie.

Având în vedere cele arătate mai sus am solicitat Ministerului Sănătății să nu emită actul normativ în forma propusă de Ministerul Muncii.

De asemenea am solicitat ca pacienții cu boală profesională să beneficieze de medicamente gratuite așa cum beneficiază alte categorii de pacienți (boli cardiovasculare, diabet, cancer, sănătate mintală etc.).  Pacienții cu boală profesională au beneficiat de medicamente gratuite până în momentul intrării în vigoare a Legii 346/2002.

Am propus și reînfințarea unui sanatoriu de recuperare pentru cei cu boală profesională având în vedere că cel existent la Avrig a fost închis.

Asociația prin domnul Florea Tămaș a depus și un memoriu cuprinzând aceste probleme enumerate mai sus la :

  • Ministerul Sănătății, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică
  • Parlamentul României, Camera Deputaților la Comisia pentru sănătate și familie.

 


La Arad între 27 – 30 mai 2015 a avut loc Conferința Națională de Medicina Muncii cu participare internațională. Asociația pacienților cu boală profesională și boală legată de profesie a avut onoarea de a fi invitată să partici     pe la această conferință.

Ceremonia de deschidere a avut loc în Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ al Primăriei Arad în prezența prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”,   prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității,  Prof. Univ. Dr. Eugenia Naghi, președintele Societății Române de Medicina Muncii,  deputatul Claudia Boghicevici,  Nicolae Ioțcu, președintele CJA,  dr. Titus Ududec, președintele Colegiul Medicilor Arad,  prof. univ. dr. Liana Moș, decanul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a UVVG,  Șef lucrări dr. Stelian Morariu, președintele conferinției,  Mihaela Vasil, director executiv Casa Județeană de Pensii Arad,  Florea Tămaș președintele Asociației pacienților cu boală profesională și boală legată de profesie,  peste 150 de medici specialiști de medicina muncii din România, Republica Moldova și Ungaria, studenți și masteranzi.
Invitați de onoare au fost Alexandra Braica și Gabriel Lungu, secretari de stat în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat importanța Conferinței Naționale de Medicina Muncii și a transmis un mesaj de „Bun venit” medicilor de medicina muncii din țară și străinătate.
De noi ține capacitatea de muncă a celor pe care îi considerăm ca participanți la bunăstarea întregii țări, suntem cei care ne implicăm cel mai mult în menținerea stării de sănătate a forței de muncă. Vă mulțumim pentru această recunoaștere. Lucrările au fost așteptate de noi toți pentru că tema pe care am ales-o pentru această conferinţă este de foarte mare interes”, a precizat prof. univ. dr. Eugenia Naghi, preşedintele Societăţii Române de Medicina Muncii.
       Stelian Morariu, șeful Secției clinice de Medicină a Muncii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, șef de lucrări la UVVG și președintele Conferinţei de Medicina Muncii – 2015, a subliniat: „Am avut onoarea și plăcerea de a găzdui la Arad Conferința Națională de Medicina Muncii, cu participare internațională. Tema aleasă în acest an a fost de natură legislativă, așa cum s-a stabilit în cadrul Congresului de la Târgul Mureș din 2014. Lucrările congresului au fost lămuritoare și au rezultat concluzii pertinente, care să poată fi transformate în inițiative legislative pentru a modifica sau a îmbunătăţi legislația actuală în beneficiul pacienților cu boală profesională și boală legată de profesie”.

 

Președintele Asociației d-nul Florea Tămaș, a luat cuvântul la deschiderea lucrărilor, mulțumind pentru invitația de a lua parte la Conferintă și a făcut unele propuneri  care  au fost înaintate Societății Române de Medicina Muncii, Parlamentului și Guvernului României.

Propunerile asociației se referă la urmatoarele aspecte:

  1.       Medicamente gratuite pentru bolnavii cu boală profesională și boală legată de profesie.  Până în anul 2000 bolnavii cu boli profesionale au beneficiat de medicamente gratuite prescrise de medicul de medicina muncii.   În prezent există programe naționale pentru diverse boli ( diabet, boli de inimă) ,  ne întrebăm de ce nu există un program național și pentru cei cu boli profesionale.
  1.   În legea 346/2002 sunt cuprinse doar bolile profesionale. Bolile legate de profesie care sunt descoperite și tratate de medicul de medicina muncii nu sunt plătite de nimeni. Această situație creează discriminare în rândul pacienților și pune bolnavul în situația de a nu se putea trata pentru boala care a dobândito în timpul muncii.

Va prezentăm fotografii de la evenimentul care a avut loc la Arad.

Prezidiul Conferintei  Reprezentanti prezidiu Deschiderea lucrarilor Dr. Stelian MorariuDl. Florea Tamas Invitati Conferinta Invitati conferinta  Invitati conferinta Lucrarile conferintei Lucrarile conferintei Lucrarile conferintei Lucrarile conferintei